Provozní řád

Provozní řád

 • Autokemp se rozprostírá na území poloostrova písníku Mělice. V provozu je od 1.5. do 30.9.
 • Tento provozní řád je závazný každému návštěvníkovi, který svým podpisem při registraci na recepci stvrzuje souhlas s jeho obsahem.
 • Kemp je koncipován jako klidný, zaměřen zejména na rodiny s dětmi a aktivní klientelu. Jakékoliv rušení klidného pobytu ostatních hostů je nežádoucí. Jedná ze zejména o:
  • hlasitá hudební produkce z aut nebo jiných zdrojů
  • nevhodné chování vůči ostatním hostům
  • znečišťování okolí
  • nerespektování soukromí ostatních

  Rušivý dotyčný bude nejprve upozorněn a bude mu nabídnut odjezd z kempu s plnou kompenzací zaplaceného doposud nevyužitého pobytu. V případě opakovaného porušení provozního řádu, bude dotyčný z kempu vykázán bez nároku na jakoukoliv finanční kompenzaci, v krajních případech přivoláním policie ČR.

 • Kemp je pokryt WiFi internetem v okolí bistra a na jižní části. Z kapacitních důvodů, je povoleno internet používat pouze na informační surfování. Stahování objemných dat (např. filmů) nebo online sledování videí je zakázáno, jelikož při velké datové zátěži, nebude internet fungovat vůbec. Berte prosím tedy ohledy na ostatní uživatele
 • V areálu máte možnost okusit jízdu na vodních lyžích, wakeboardu, kruzích či banánu. Více informací obdržíte na recepci, kde je též možnost zapůjčení sportovního náčiní (jízdní kola, míče, hry…). Bistro je otevřené v době od 8:00 do 22:00.
 • Autokemp je rozdělený na kempovací boxy a volné kempování. Kempovací boxy jsou umístěné na jižní straně a podél vody a cesty na severní straně. Boxy se dělí na velké a malé. Pro více soukromí, je možné vzít si pro stan za příplatek i velký box, který je primárně určen pro karavany. Není povoleno stavět stany na malé pláži na pravé straně špice poloostrova.
 • Pobyty se platí při registraci na recepci. Účtuje se vždy za noc pobytu. Kemp je potřeba opustit do 15:00 v den odjezdu. Máte-li zájem pobyt prodloužit, je tak potřeba učinit na recepci do 15:00 hodin v den odjezdu. Neprobydlené kempovné se nevrací. Zaplaťte tedy prosím jen dny, které zde určitě strávíte. Přidělená čísla při registraci musí být uložena za předním sklem auta a na viditelném místě v karavanu či stanu po celou dobu pobytu. Během pobytu je nutné se při každém průjezdu přes závoru prokázat u recepce přiděleným číslem.
 • Každé napojení na elektřinu je nutné nahlásit na recepci i v případě, že použijete na jedné přípojce rozdvojku pro 2 stany. V tomto případě platí elektřinu každý samostatně. V areálu probíhají pravidelné kontroly.
 • V celém areálu je studniční voda, schválená ke sprchování. K dispozici jsou tři sociální zařízení. Jelikož kapacita teplé vody je limitována, jsou sprchy vybavené sprchovacími panely na žetony, které jsou k zakoupení na recepci. Čistý čas sprchování je cca 4 minuty a lze jej libovolně přerušovat. Prosíme hosty, aby neupotřebené žetony vrátili při odjezdu na recepci, bude jim vrácená příslušná částka. Sociální zařízení v blízkosti restaurace je vybaveno kuchyňkou s vařičem na mince, dřezem s teplou a s pitnou vodou z městského vodovodu Přelouč. Další přívody pitné vody jsou z kohoutků na boční straně této budovy a u sociálního zařízení u recepce, kde je také umístěn další vařič. Sociální zařízení se uklízí až 3x denně a dle momentálního stavu. Prosíme hosty, aby v době úklidu používali ostatní volné zařízení.
 • V celém areálu platí zákaz volného pohybu psů a ostatních zvířat. Psi nebo zvířata musí být uvázaní na vodítku. Koupání zvířat je povolené pouze mimo ostatní koupající osoby. Majitelé jsou povinni uklízet všechny exkrementy ihned.
 • Rybolov není na celém poloostrově možný. Na východní straně poloostrova je lyžařská dráha motorového člunu, proto je koupání možné jen do vzdálenosti 5. metrů od břehu. Plnohodnotnější koupání je na hlavní pláži na špici poloostrova u červené skluzavky nebo na pláži jižní.
 • V celém areálu je pod pokutou 1000,- Kč zakázáno rozdělávat ohně mimo oficiální ohniště. Oficiální ohniště je v blízkosti pergoly, na jižní pláži a na konci poloostrova na severozápadní straně. V případě dlouhotrvajícího sucha může být vyhlášen absolutní zákaz rozdělávání ohně.
 • Ke grilování je k dispozici velký venkovní gril s posezením.
 • Dětské hřiště, dětské trampolíny, dětské skluzavky a lanový polygon jsou zdarma a jejich použití je na vlastní nebezpečí a pouze pod dozorem rodičů.
 • Po celém areálu platí maximální povolená rychlost pro motorová vozidla 5 km/hod.
 • Ubytování je možné pouze pro osoby zaevidované na recepci. Návštěvy přes den jsou možné, po předchozí registraci a úhradě všech hostů na recepci.
 • Noční klid je v celém areálu mezi 23. a 6. hodinou ranní. V případě pořádání společenských akcí je večerní hodina prodloužena do půlnoci. Klidný spánek je v zájmu všech, proto jsme v minulosti byli donuceni v některých případech předčasně ukončit pobyt. Velmi si nepřejeme, abychom znovu byli donuceni takto učinit.
 • Po ukončení pobytu je třeba uvést kempovací místo do původního stavu.